• Xoài tím
  • Ôỉ Lê Đài Loan
  • B DIEN
Giá: 25000
- Đặc tính giống: cây kháng bệnh tốt, sai quả, quả suôn dài 50-70 cm, quả màu xanh đốm trắng. Năng suất cao, trọng lượng quả 1,3-1,8 kg.
- Thời vụ trồng: quanh năm.
- Thời gian thu hoạch sau trồng: 50-60 ngày
- Mật độ, khoảng cách trồng: Hàng 4-4,5 m x cây 0,8-1 m
- Lượng giống cần thiết: 25-30 g/sào bắc bộ (360 m2).
Bản đồ chỉ dẫn
Video Cuối trang
Facebook
0981 373 666