• Xoài tím
  • Ôỉ Lê Đài Loan
  • B DIEN
Giá: 130000
- Đặc tính giống: Cây sinh trưởng vô hạn, kháng bệnh tốt, quả tròn màu đỏ bóng, thịt dày, ít hạt, quả nặng 80-120 g. Cây cho nhiều
- Thời vụ trồng: Quanh năm, chính vụ Đông xuân, Xuân hè
- Thời gian thu hoạch: 65-70 ngày sau trồng.
- Mật độ, khoảng cách trồng: 1-1,2 m x 0,45-0,5 m
- Lượng giống cần thiết: 4-6 g/sào bắc bộ (360 m2).
Bản đồ chỉ dẫn
Video Cuối trang
Facebook
0981 373 666