• Xoài tím
  • Ôỉ Lê Đài Loan
  • B DIEN
Giá: 20000
- Đặc tính giống: cây kháng bệnh tốt, sai quả, quả thuôn dài 17-19 cm, màu xanh đậm. Có vị đậm, đặc ruột, giòn, thơm.
- Thời vụ trồng: quanh năm, thích hợp nhất trồng vụ Xuân và vụ Thu
- Thời gian thu hoạch sau trồng: 35-38 ngày.
- Mật độ, khoảng cách trồng: hàng 1-1,2 m x cây 0,3-0,35 m. Lượng hạt 20-25 g/sào bắc bộ (360 m2).
Bản đồ chỉ dẫn
Video Cuối trang
Facebook
0981 373 666