• Xoài tím
  • Ôỉ Lê Đài Loan
  • B DIEN
Giá: 12000
- Đặc tính giống: kháng bệnh tốt; sinh trưởng mạnh, phân nhánh nhiều, thân xanh đậm có vị cay và mùi thơm đặc biệt.
- Thời vụ trồng: Quanh năm.
- Thời gian thu hoạch: 60-70 ngày sau gieo.
- Mật độ, khoảng cách trồng: 10-12 x 5 cm
- Lượng giống cần thiết: 300-400 g/sào bắc bộ (360 m2).
Bản đồ chỉ dẫn
Video Cuối trang
Facebook
0981 373 666