• Xoài tím
  • Ôỉ Lê Đài Loan
  • B DIEN
Giá: 12000
- Đặc tính giống: Kháng bệnh tốt; thân, lá màu đỏ; thân mềm có vị ngọt, giòn.
- Thời vụ trồng: Quanh năm.
- Thời gian thu hoạch sau trồng: 25-30 ngày sau trồng.
- Mật độ, khoảng cách trồng: 15 x 10 cm; trung bình 100- 150 gam/ sào bắc bộ (360 m2).
Bản đồ chỉ dẫn
Video Cuối trang
Facebook
0981 373 666