• Xoài tím
  • Ôỉ Lê Đài Loan
  • B DIEN
Giá: 15000
- Đặc tính giống: Kháng bệnh tốt; lá nhỏ, thân giòn, vị đậm, cứng cây
- Thời vụ trồng: Quanh năm
- Thời gian thu hoạch: 25-30 ngày sau gieo.
- Mật độ, khoảng cách trồng: 3-4 kg/ sào bắc bộ (360 m2).
Bản đồ chỉ dẫn
Video Cuối trang
Facebook
0981 373 666