• Xoài tím
  • Ôỉ Lê Đài Loan
  • B DIEN
Giá: 15000
- Đặc tính giống: Là giống su hào cao sản, kháng bênh tốt,  củ có màu xanh trắng, ăn giòn, ngọt đậm, ít sơ.
- Thời vụ trồng: Quanh năm ở vùng mát mẻ. Miền bắc trồng từ T9- T2.
- Thời gian thu hoạch: 40-45 ngày sau trồng.
- Lượng giống cần thiết: 10-12 g/sào Bắc bộ (360 m2)
Bản đồ chỉ dẫn
Video Cuối trang
Facebook
0981 373 666