• Xoài tím
  • Ôỉ Lê Đài Loan
  • B DIEN
Giá: 12000
- Đặc tính giống: Kháng bệnh tốt; thân vuông, có lông; lá dày và dài, mép lá có răng cưa, mặt trên có màu xanh, mặt dưới có màu xanh phớt tím.
- Thời vụ trồng: Quanh năm.
- Thời gian thu hoạch: 30-40 ngày sau trồng
- Mật độ, khoảng cách trồng: 40 x 30 cm; trung bình 10-15 gram/ sào Bắc bộ (360 m2)
Bản đồ chỉ dẫn
Video Cuối trang
Facebook
0981 373 666