• Xoài tím
  • Ôỉ Lê Đài Loan
  • B DIEN
Giá: 15000
- Đặc tính giống: Kháng bệnh tốt; lá cứng có răng cưa và có mùi thơm dễ chịu.
- Thời vụ trồng: Quanh năm.
- Thời gian thu hoạch: sau gieo 2 tháng, thu hoach rộ khoảng 3,5-4 tháng sau gieo.
- Mật độ, khoảng cách trồng: 50 x 20 cm; khoảng 1-1,5 kg/ sào Bắc bộ (360 m2)
Bản đồ chỉ dẫn
Video Cuối trang
Facebook
0981 373 666